Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Συνταγή διάλυσης

Πώς θα διαλύσουμε τους αγανακτισμένους στην πλατεία Συντάγματος;;
Αυτούς που δεν τους ελέγχει κανένα κόμμα, κανένα συνδικάτο;;
Αυτούς που όταν οργανωθούν ιδεολογικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν ευθεία απειλή για τον σάπιο κοινοβουλευτισμό;;

Να. Έτσι θα τους διαλύσουμε.... παλιά  μας τέχνη κόσκινο.